Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

AktualityPracovné ponuky

Ponuka práce – technicko-hospodársky pracovník obce Rovinka

Obec Rovinka hľadá uchádzačov  na obsadenie pracovného miesta technicko-hospodársky pracovník, správca – verejná zeleň....

30. marca 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 29. marca 2023 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na...

27. marca 2023

Viac info

AktualityPracovné ponuky

Referent odpadového hospodárstva, projektový manažér

Obec Rovinka vyhlasuje výberové konania na pozície referent odpadového hospodárstva a projektový manažér obce. Viac informácií...

23. marca 2023

Viac info

Aktuality

Výzva na orez stromov a kríkov

Obec Rovinka vyzýva majiteľov nehnuteľností, aby orezali konáre stromov a kríkov, ktoré prerastajú ponad ploty a zužujú voľnú...

23. marca 2023

Viac info

Aktuality

Svetový deň vody 2023 – bezplatné rozbory vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa...

20. marca 2023

Viac info

Aktuality

Údržba a uzatvorenie detských ihrísk

Oznamujeme občanom, že od 20. 03. 2023 začne prebiehať jarná údržba detských ihrísk (kontrola a oprava poškodených častí,...

20. marca 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Verejná diskusia o vode

Pri príležitosti Svetového dňa vody Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku a obec Rovinka pozývajú na...

15. marca 2023

Viac info

Aktuality

Zber objemného odpadu – jar 2023

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov, sa v obci Rovinka uskutoční zber...

10. marca 2023

Viac info

Aktuality

Zápis do prvého ročníka Základnej školy Rovinka

Zápis do Základnej školy v Rovinke sa pre školský rok 2023/2024 uskutoční na adrese Základná škola, Školská 266, Rovinka v...

10. marca 2023

Viac info

Aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až...

7. marca 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 8. marca 2023 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na II....

6. marca 2023

Viac info

Aktuality

Zápis detí do materskej školy

Prihlasovanie detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024 bude prebiehať od 02. 05. 2023 do...

5. marca 2023

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska

Z dôvodu čerpania dovolenky bude ambulancia lekára pre deti a dorast (MUDr. Krajňáková) dňa 24. 02. 2023...

23. februára 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Zabíjačkové hodovanie

Pozývame Vás na tradičnú jarnú zabíjačku, ktorá sa bude konať 4. marca 2023 na parkovisku za reštauráciou Morris v čase od...

22. februára 2023

Viac info

Aktuality

Reprezentačný ples obce – poďakovanie

V sobotu 11. 02. 2023 sa uskutočnil 14. reprezentačný ples obce Rovinka. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu...

14. februára 2023

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb obecného úradu

Z dôvodu práceneschopnosti bude minimálne do 06.03.2023 zatvorené oddelenie overovania a evidencie súpisných a...

13. februára 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Koncert dua LA STRADA

Obec Rovinka pozýva na koncert slovenského pop – operného dua LA STRADA. Koncert sa bude konať 24. marca 2023 o 18.00 h v sále...

9. februára 2023

Viac info

Aktuality

Srdce pre Rovinku

Milí Rovinčania, počas celého februára bude pri obecnom úrade umiestnené srdce. Využite príležitosť odfotiť sa pri ňom....

8. februára 2023

Viac info

Aktuality

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – február 2023

Počas februára neplánujeme v Rafinérii žiadne odstávky ani nábehy výrobných jednotiek, pri ktorých by sme očakávali...

6. februára 2023

Viac info

AktualityPracovné ponuky

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Rovinka

Obec Rovinka v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka č. 6/2023 zo dňa 01. 02. 2023 a v zmysle § 18a...

6. februára 2023

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 1. februára 2023 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na...

29. januára 2023

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb obecného úradu

Z dôvodu práceneschopnosti bude od 24.01.2023 do 30.01.2023 zatvorené oddelenie overovania a evidencie súpisných a...

24. januára 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Detské divadelné predstavenie

Obec Rovinka pozýva na detské divadelné predstavenia, ktoré sa budú konať v Kultúrnom dome Rovinka. Už 29.01.2023...

21. januára 2023

Viac info

Aktuality

Platba poplatku za komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, že poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 31. 03. 2023. Úhradu poplatku je možné vykonať v...

19. januára 2023

Viac info

Aktuality

Vývoz žltých vriec na plasty, kovy, tetrapaky

Upozorňujeme občanov, že vývoz žltých vriec na plasty, kovy, tetrapaky bude až o týždeň 26.01.2023. Už vyložené vrecia si...

19. januára 2023

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Špeciálny spôsob hlasovania v referende

Oprávnený volič (ku dňu vykonania referenda má nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred...

16. januára 2023

Viac info

Aktuality

Hlasovanie za projekt ZŠ Rovinka

Základná škola Rovinka bola vybraná do hlasovania v projekte TESCO „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“.  Škola...

15. januára 2023

Viac info

Aktuality

Zelená oddychová zóna s náučným chodníkom

Obec Rovinka získala ďalšiu dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja v hodnote 2000,00 €. Dotácia bola použitá na...

12. januára 2023

Viac info

Aktuality

Školská ulica – zmena organizácie dopravy

Oznamujeme občanom, že od stredy 11. 01. 2023 sa mení organizácia dopravy na Školskej ulici v úseku od križovatky Školská –...

10. januára 2023

Viac info

Aktuality

Zber vianočných stromčekov

Živé vianočné stromčeky je možné odovzdať na zbernom dvore počas otváracích hodín alebo ich je možné položiť...

7. januára 2023

Viac info

AktualityPodujatia

Detské divadelné predstavenia

Obec Rovinka pozýva na detské divadelné predstavenia, ktoré sa budú konať v Kultúrnom dome Rovinka. Už 15.01.2023...

3. januára 2023

Viac info

AktualityPodujatia

14. reprezentačný ples obce

Obec Rovinka pozýva na 14. reprezentačný ples obce, ktorý sa bude konať 11. februára 2023 od 19.00 h v sále Kultúrneho...

3. januára 2023

Viac info

Aktuality

Bezplatné dlhové poradenstvo

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predstavuje projekt Bezplatné dlhové poradenstvo. Bezplatné dlhové poradne boli...

31. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – január 2023

Počas januára 2023 plánujeme v rafinérii odstávky troch výrobných jednotiek: jednu v dňoch od 7. januára a dve v dňoch od 20....

30. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska

Z dôvodu čerpania dovolenky budú ambulancie v zdravotnom stredisku zatvorené nasledovne: ambulancia lekára pre deti a dorast...

22. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Dovolenka prepravnej služby OMAPO

Vážení spoluobčania – klienti prepravnej služby, oznamujeme vám, že od 23. decembra 2022 do 6. januára 2023 bude mať prepravná...

20. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb obecného a stavebného úradu počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov bude obecný a stavebný úrad poskytovať služby nasledovne: od 23. 12. 2022 do 02. 01. 2023 bude...

20. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Nová garáž pre hasičskú techniku

Dobrovoľný hasičský zbor v Rovinke sa môže tešiť z novej garáže pre hasičskú techniku. DHZ v obci vznikol...

20. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Zmena v systéme triedeného zberu komunálneho odpadu

Od 01.01.2023 sa v obci Rovinka zavádza spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov. V praxi to znamená, že do žltých vriec...

20. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2023

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2023. Interaktívny kalendár nájdete aj na...

20. decembra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Referendum – hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho...

15. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Otváracia doba zberného dvora počas vianočných sviatkov

Zberný dvor v Rovinke bude počas vianočných sviatkov otvorený nasledovne: sobota 24. 12. 2021 zatvorené sobota 31. 12. 2022 otvorené...

13. decembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 14. december 2022 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na...

11. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Uzatvorenie Železničnej ulice

Oznamujeme občanom, že od 8.12.2022 (štvrtok) do 11.12.2022 (nedeľa) bude z dôvodu stavebných prác a asfaltovania pre...

7. decembra 2022

Viac info

Aktuality

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – december 2022

Počas decembra plánujeme v rafinérii odstávky a nábeh troch výrobných jednotiek, pri ktorých očakávame negatívny vplyv na...

1. decembra 2022

Viac info

AktualityPracovné ponuky

Prednosta obecného úradu – Rovinka

Obec Rovinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Obecného úradu Rovinka. Výberové konanie – prednosta...

28. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Výzva na členov do komisií obecného zastupiteľstva

Dôležitým prvkom obecného zastupiteľstva sú komisie, ktoré obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné, iniciatívne...

26. novembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Obec Rovinka sa zapojila do 5. ročníka celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Zber krabičiek pre...

24. novembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 23. novembra 2022 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného...

20. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Hlasovanie za projekty ZŠ Rovinka

Základná škola Rovinka sa zapojila do 2 grantových výziev, kde sa podporujú projekty hlasovaním. Prosím hlasujte za nasledovné...

19. novembra 2022

Viac info

AktualityPracovné ponuky

Účtovník/ekonóm – ZŠ Rovinka

Základná škola v Rovinke hľadá na polovičný úväzok záujemcu na pozíciu účtovník/ekonóm základnej školy. Termín...

18. novembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Mikuláš a Vianočné trhy

Obec Rovinka pozýva deti aj dospelých na príchod Mikuláša a Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 3. decembra 2022 od 10.00 h v...

17. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Referendum 2023 – delegovanie do volebných komisií, voľba poštou

Obec Rovinka oznamuje, že e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým...

16. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Referendum 2023 – rozdelenie do okrskov

Referendum sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 h. V obci Rovinka bude hlasovanie v 3...

16. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Železničnej ulice

Oznamujeme občanom, že od 16.11.2022 sa začne s rozoberaním chodníka pre peších na Železničnej ulici. Prosíme chodcov, aby podľa...

15. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 02.12.2022

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 02. 12. 2022 bez dodávky elektriny...

12. novembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Súťaž vo varení „vianočnej kapustnice”

Dňa 03. decembra 2022 od 10.00 h sa za Kultúrnym domom v Rovinke v rámci Vianočných trhov uskutoční súťaže vo varení...

12. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Otvorený list MŽP SR predstaviteľom samospráv a občanom

Vážení spoluobčania, Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov a viac ako polovica obyvateľov žije...

10. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – november 2022

Počas novembra plánujeme v rafinérii odstávky a nábeh piatich výrobných jednotiek, pri ktorých očakávame negatívny vplyv na...

10. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho...

9. novembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Vianočné trhy v Centre obce Rovinka

Milí spoluobčania, pripravujeme pre vás počas adventu Vianočné trhy v Centre obce Rovinka, v sobotu 3. decembra 2022 od 10.30 h....

8. novembra 2022

Viac info

Aktuality

Zmena otváracích hodín knižnice

Obecná knižnica oznamuje, že od 9.11.2022 bude knižnica otvorená vždy v stredu od 14.00 do 17.30 h. Vstup do knižnice...

8. novembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Detské divadelné predstavenia

Obec Rovinka pozýva na detské divadelné predstavenia, ktoré sa budú konať v Kultúrnom dome Rovinka vždy o 10.30 h. 06.11.2022...

31. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Výsledky komunálnych volieb

Prinášame vám výsledky komunálnych volieb v obci. Údaje boli spracované na základe volebnej zápisnice. Volebná účasť...

30. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska

Od 28. 10. do 31. 10. 2022 bude zatvorená ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Zastupovanie bude nasledovné:...

28. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Zmena otváracích hodín zberného dvora – zimný režim

Od 01. 11. 2022 do 31. 03. 2023 prechádza zberný dvor na zimný režim a mení sa jeho otváracia doba....

28. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa 09.11.2022. t. j. v stredu od 13.00 h do 17.00 h na Zbernom dvore...

28. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Vykurovacia sezóna – predchádzanie požiarom

Opäť je tu jeseň. Chladné dni a ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas...

28. októbra 2022

Viac info

Aktuality

projekt Rozšírenie zelených plôch v centre obce Rovinka

Obec Rovinka sa zapojila do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2022, v rámci výzvy na podporu ochrany životného...

27. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Školská a Nová ulica – uzatvorenie

Oznamujeme občanom, že od 28.10.2022 od 8.00 do 29.10.2022 do 7.00 bude z dôvodu prípravných prác na ceste a...

27. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Školská a Krátka ulica – uzatvorenie

Oznamujeme občanom, že od 27.10.2022 od 8.00 do 28.10.2022 do 8.00 bude z dôvodu prípravných prác na ceste a...

26. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Rovná ulica – uzatvorenie

Oznamujeme občanom, že od 26.10.2022 od 8.00 do 27.10.2022 do 8.00 bude Rovná ulica uzatvorená z dôvodu prípravných prác na...

25. októbra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Predvolebná diskusia kandidátov na starostu obce Rovinka

Pozývame občanov na predvolebnú diskusiu kandidátov na starostu obce Rovinka, ktorá sa bude konať dnes 23.10.2022 o 18.00 v sále...

23. októbra 2022

Viac info

Aktuality

projekt Podpora športu v obci

Obec Rovinka získala z Nadácie Volkswagen Slovakia dotáciu v hodnote 2500 € na nákup športového vybavenia. Na plošine pri malom...

21. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Školskej ulice – obmedzenia

Oznamujeme občanom, že dnes 20.10.2022 bude z dôvodu prác na Školskej ulici doprava obmedzená nasledovne: Od 9:00 cca do 12:00 bude...

20. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Zatvorený Obecný úrad Rovinka

Obecný úrad v Rovinke bude z technických príčin dňa 21.10.2022 zatvorený. Na doručenie pošty môžete využiť...

19. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred...

18. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Volebná kampaň – komunálne voľby 2022

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani...

18. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Detské ihrisko Železničná

Staronové detské ihrisko na Železničnej ulici je už otvorené. Pôvodné zostavy detského ihriska boli odstránené a boli zakúpené...

18. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Školskej ulice – zmena postupu prác

Oznamujeme občanom, že plánované finálne asfaltovanie Školskej ulice sa odkladá z dôvodu nutnosti vykonania ďalších úprav na...

17. októbra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 19. októbra 2022 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na...

16. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Školskej ulice – harmonogram asfaltovania

Oznamujeme občanom, že od 17.10. do 20.10.2022 budú na Školskej ulici viaceré obmedzenia z dôvodu finálneho asfaltovania cesty,...

16. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Školskej ulice – asfaltovanie cyklochodníka

Oznamujeme občanom, že dnes bude obmedzená prejazdnosť Školskou ulicou z dôvodu asfaltovanie cyklochodníka. Prosíme občanov,...

16. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie na Školskej ulici

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu prác na Školskej ulici, je úsek od križovatky Poľná – Školská po križovatku Školská...

14. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Železničnej ulice

Oznamujeme občanom, že od 07. 10. 2022 do odvolania bude z dôvodu prác na Železničnej ulici uzatvorený...

6. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (voľby do VÚC) sa uskutočnia 29. októbra 2022. Volebná komisia do týchto volieb...

4. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 21.10.2022

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21. 10. 2022 bez dodávky elektriny...

3. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb obecného úradu

Z dôvodu čerpania dovolenky bude od 03. do 07. 10. 2022 zatvorené oddelenie evidencie obyvateľstva....

3. októbra 2022

Viac info

Aktuality

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – október 2022

Počas mesiaca plánujeme odstávky dvoch výrobných jednotiek v rafinérskej časti a následný nábeh jednej výrobnej...

30. septembra 2022

Viac info

Aktuality

Rekonštrukcia Železničnej ulice

Oznamujeme občanom, že od 29. 09. 2022 od 12:00 sa začne s rekonštrukciou Železničnej ulice v úseku od križovatky Hlavná –...

28. septembra 2022

Viac info

Aktuality

Zber objemného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov, sa v obci Rovinka uskutoční zber...

28. septembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 28. septembra 2022 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka...

25. septembra 2022

Viac info

Aktuality

Odmedzenia na Dunajskej a Lesnej ulici

Dňa 24.9.2022 bude prebiehať taktické cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru Rovinka v spolupráci s ďalšími...

22. septembra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenia na Školskej ulici

Z dôvodu prác na vodovodnom potrubí je Školská ulica na úrovni Rovnej ulice neprejazdná. V smere od Železničnej ulice je...

17. septembra 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie prejazdnosti ulice Višňová

Oznamujeme občanom, že dňa 19. 09. 2022 (pondelok) bude v čase približne od 9.00 h. do 13.00 h. obmedzená prejazdnosť ulice...

16. septembra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Členovia okrskových volebných komisií

Obec Rovinka hľadá členov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov...

16. septembra 2022

Viac info

AktualityPodujatia

UPRACME ROVINKU – Svetový čistiaci deň

Pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa a celoslovenského podujatia UPRACME SLOVENSKO sa Komisia ochrany životného prostredia a...

14. septembra 2022

Viac info

Aktuality

Zmena režimu knižnice

Obecná knižnica poskytuje služby od 13.09.2022 len cez výdajné okienko v utorky od 15.00 h do 18.00 h. Knihy si môžete predvybrať...

10. septembra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa uskutočnia 29. októbra 2022. Miestna volebná komisia v obci Rovinka do...

9. septembra 2022

Viac info