VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Mimoriadny oznam - Dovolenka OÚ Rovinka

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v Rovinke dňa 2.9.2016 zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.


Štatistický úrad SR informuje

Štatistický úrad SR bude realizovať štatistické zisťovanie, ktorého účelom bude získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch. Vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať služobným preukazom. Všetky informácie, ktoré poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Viac informácií v prílohe.


Pozvánka na Rovinčanskú kvapku krvi

Obec Rovinka v spolupráci so ZO SZZ Rovinka a s Národnou transfúznou stanicou SR Bratislava pozýva darcov a prvodarcov na „ Rovinčanskú kvapku krvi“ ktorá sa bude konať 14. septembra 2016 (streda) v Dome kultúry Rovinka od 8:00 h do 11:00. Záväznú prihlášku prosíme poslať na e-mailovú adresu: kulturakrovinka@gmail.com


Informácia o činnosti v rafinérii Slovnaft - august

V dňoch 23.8. až 26.8. sú v spoločnosti Slovnaft naplánované prefuky technologických potrubí parovodu, ktoré sú súčasťou prepojenia Slovnaftu s mestskou vykurovacou sieťou. Prefuky je nutné vykonať ako súčasť štandardného technologického postupu pri montáži. Pri prefukoch bude namontovaný tlmič hluku, ktorý hlučnosť výrazne zníži, napriek tomu však túto činnosť bude sprevádzať hladina hluku zhruba na úrovni 85 dB.


Oznam o výluke Regio Jet

z dôvodu údržby železničnej trate obmedzí manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – jazdu vybraných vlakov spoločnosti RegioJet. Z tohto dôvodu bude zavedená náhradná autobusová doprava v PIATOK 2.9., SOBOTU 3.9., PONDELOK 5.9. a PONDELOK 12.9. v úseku Zlatná na Ostrove - Komárno v čase 9:30 – 14:30 h. vlaky RegioJet nahradené autobusmi


Vývoz odpadu počas štátneho sviatku 29.8.2016

Týždenný vývoz komunálneho odpadu počas štátneho sviatku v pondelok dňa 29.8.2016 zostáva v platnosti, pracovníci firmy Marius Pedersen, a.s. ho v našej obci uskutočnia. Stojiská na kontajnery pri bytových domoch treba nechať otvorené, aby pracovníci firmy k nim mali prístup a mohli vývoz odpadu uskutočniť.


Informácia ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu, t.j. vybavenie nového OP - aktualizácia

Obec Rovinka v zmysle VZN č. 12/2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a na základe VZN č. 2/2015 o určovaní súpisných orientačných čísiel na území obce Rovinka, pristúpila k prideľovaniu ulice a orientačného čísla do registra obyvateľstva, t.j. doplneniu úplnej adresy, ktorá sa premietne po návšteve Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senci, následne aj do osobného dokladu – nového občianskeho preukazu. Nakoľko ide v súčasnosti o zdĺhavý proces (nový zákon od 1.7.2015, nové pracovisko registrácie adries a pod.), tieto „nové“ úplné adresy dopĺňame postupne - po jej registrácii a jej potvrdení Okresným úradom, odb. VVS. K dnešnému dňu (28.7.2016) máme v našej evidencii zmenené adresy pre všetkých občanov s trvalým pobytom od súpisného čísla 1 po 939. Viac informácií v prílohe


Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 31.8.2016, v čase od 8:00 do 15:30 budú bez dodávky elektrickej energie ulice uvedené v prílohe


Školská jedáleň hľadá uchádzačov na obsadenie pracovného miesta do výdajne školskej jedálne

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta: pomocná sila, resp. vyučená kuchárka do školskej jedálne na skrátený úväzok. Termín nástupu: 1.9.2016. Viac informácií v prílohe.


Informácia Slovak Lines - možnosť zaslať požiadavky, pripomienky k CP

Slovak Lines informuje o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.


SPP informuje o prísnejších postihoch za nelegálny odber energií

Nakoľko od 1. júla 2016 platia v rámci novely Trestného zákona prísnejšie postihy za nelegálny odber energií, v prílohe nájdete informáciu spoločnosti Slovensky plynárenský priemysel.


Čiastkové zmeny cestovného poriadku Slovak Lines od 1.7.2016

Od 1.7.2016 dôjde k čiastkovým zmenám na linkách Slovak Lines - viac informácií v prílohách

Zmeny na linke 102412 Bratislava – Dunajská Lužná – Šamorín, Čilistov

Zmeny na linke 102413 Bratislava – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo

Aktuálny cestovný poriadok linky 102412

Aktuálny cestovný poriadok linky 102413


Oznam Obecného úradu Rovinka

Obec Rovinka ponúka parkovacie státia na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska z toho:

- jedno voľné parkovacie státie na Kvetnej ulici

- jedno voľné parkovacie státie na Farebnej ulici

v zmysle VZN č. 14/2013 o miestnej dani za využitie verejného priestranstva. Bližšie informácie na tel.č. 02/45 985 218 kl. 17 alebo emailovej adrese: mitrova@obecrovinka.sk.


Oznam o vydávaní nádob na komunálny odpad

Po prihlásení sa u pracovníčky na Obecnom úrade k vývozu komunálneho odpadu alebo po predložení požiadavky o výmenu nádob sa z technických príčin budú až do odvolania preberať a odovzdávať nádoby na komunálny odpad a papier v skladových priestoroch na Železničnej ulici s. č. 358 každú stredu v čase od 13.30 hod. do 15.30 hod.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA