VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Informácia (aktualizácia k 20.04.2017) ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu (OP), t.j. vybavenie nového OP

K dnešnému dňu (20.04.2017) máme v našej (ale aj v celoslovenskom REGOPe) evidencii zmenené adresy pre všetkých občanov s trvalým pobytom od súpisného čísla 1 po 1366 a potom od súp.čísla,1369-76,1378-1557, 1559-1565, 1567-1629,1631-1689, 1696, 1701-1709,1711-1719, a vyššie čísla , t.j. občan, ktorý má TP na týchto číslach , potrebuje mať už úplnú a teda správnu adresu v OP(podľa registra SR), napr. na právne úkony a pod. , môže už ísť s platným OP na OR PZ Senec (v Senci bezplatne bez potvrdenia obce vymenia OP) alebo Klientske centrum v Bratislave, resp. na ktorékoľvek oddelenie PZ SR, kde vydávajú OP (od 10.10.2016 sa nerozlišuje ani druh OP), kde treba povedať, že ide o zmenu v rámci prečíslovania obce – domov, títo k „ bezplatnosti“ požadujú ešte potvrdenie od obce o tom, že k takejto „zmene adresy“ došlo ,- toto vydáme na požiadanie tiež bezplatne . (Ešte stále niekoľkí vlastníci domov ,napr. pre súpisné čísla 1558, 1367-8, 1377,.... nepodali žiadosti o vydanie orient. čísla k budove/vchodu, čo zdržuje ukončenie registračných prác a následne aj vydávanie orient. čísiel.) Tí občania s TP, ktorí si v rámci obce zmenili pobyt a chcú sa prihlásiť na novú adresu k TP, nech sa čo najskôr prihlásia u nás- evidencii obyvateľstva s predložením nového LV na právne úkony (resp. Rozhodnutia katastra Senec - originál)k tejto nehnuteľnosti so súpisným číslom a OP.


Západoslovenská distribučná informuje o prerušení distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.5.2017, v čase od 8:00 do 15:30, bez dodávky elektriny ulice uvedené v prílohe.


Informácia o zbere veľkoobjemového odpadu

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční v rámci jarného upratovania zber veľkoobjemového domového odpadu – starého nábytku ako sú demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy, čalúnený nábytok, matrace a koberce v termíne od pondelka 24.4. do soboty 29.4.2017 na našom Zbernom dvore v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.


Obec Rovinka a Pele klub pozývajú na súťaž vo varení gulášu

3. ročník súťaže vo varení gulášu. Súťaž sa uskutoční 29.4.2017 od 10.00 hod. na futbalovom ihrisku Rovinka, predmetom súťaže je: guláš z ľubovoľného druhu mäsa. Štartovné: 10 €. Do súťaže je nutné sa prihlásiť (max 12 družstiev - z priestorových dôvodov). Po 15.00 hod. bude stavanie Mája a o 16.30 hod. vystúpi skupina Brokáto.

Organizačné pokyny

Prihláška


Obec Rovinka pozýva na brigádu pri príležitosti Dňa Zeme

Brigáda sa uskutoční dňa 22.4.2017 od 8.00 hod, zraz je pri odpočívadle cyklocesty za hrádzou pri jazere. Viac informácií v prílohe.


Štatistický úrad SR - Zisťovanie IKT

Zisťovanie využívania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov sa uskutoční od 20.4.2017 do 31.5.2017. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Zistené informácie budú chránené.


Oznam o činnosti v rafinérii Slovnaft - marec

V mesiaci marec sa v rafinérii Slovnaft začína príprava, ako aj samotná realizácia plánovaných generálnych revízií výrobných jednotiek. Tieto činnosti môže sprevádzať zvýšená hladina hluku a zvýšená hladina zápachu. Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.

Meranie hluku - február


Výzva na celoplošnú deratizáciu - jar 2017

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2017. Opatrenia súvisiace s deratizáciou vykonávajú všetky FO a PO.


Jarné obdobie a lesné požiare

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!


Web stránka projektu D4R7 spustená

Web stránka projektu D4R7 je už dostupná online. Stránka bude poskytovať aktuálne informácie o priebehu stavby podľa konkretných sekcií výstavby a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Spoločnosť D4R7 sa zúčastní Profesia Days 2017, 1.-2.marca 2017 v Incheba Expo Aréna v Bratislave.


Stanovisko ZSE k výpadkom elektriny

Stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s., k výpadkom elektriny v obci Rovinka, ulice Pivonková, Jazerná, Orgovánová, Narcisová


Informácie určené pre potenciálnych subdodávateľov projektu D4, R7 - začiatok stavebných prác sa blíži

Začiatok stavebných prác D4R7 sa blíži! Aktuálne je ponuka spolupráce otvorená pre malé a stredné podniky, etablované veľké spoločnosti i živnostníkov v segmentoch uvedených v prílohe. Využite priamy kontakt: procurement@d4r7.com


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. Viac informácií v prílohe.


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka. Viac informácií v prílohe.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ


    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!


    Plán zasadnutí OZ na rok 2017

    Kalendár podujatí 2017

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA