VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 1.8.2017 bez dodávky elektriny ulice uvedené v prílohe


Oznam - dočasné uzavretie Zberného dvora v Rovinke

dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom dočasnom uzavretí zberného dvora Rovinka, z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie v mesiacoch august až október 2017. Počas doby uzavretia zberného dvora bude prebiehať zber na dočasnom zbernom mieste na voľnej ploche hneď vedľa zberného dvoru na Železničnej ulici, kde bude možné odovzdať určené obmedzené množstvo separovaného komunálneho odpadu.


Oznam - čerpanie dovolenky na obecnom úrade Rovinka

Na referate majetku a miestnych dani bude zatvorene z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 14.7 do 28.7.2017 Ďakujeme za pochopenie.


Upozornenie - Marius Pedersen

UPOZORNENIE pre občanov od spoločnosti Marius Pedersen, a.s. (zabezpečujúca vývoz odpadov v Rovinke), ktorí separujú plasty do vlastných zakúpených nádob a kontajnerov: „Oslovujeme Vás týmto a zároveň Vás upozorňujeme na vzniknutú situáciu, ohľadom súvislosti s novým zákonom toku separátov a s tým súvisiace aj skutočnosti nakupovania si svojvoľne svojich nádob a kontajnerov. Naša spoločnosť nemôže byť zodpovedná za škody, ktoré vzniknú pri manipulácii takýchto zakúpených Vašich nádob /prasknuté, pretlačené, odtrhnuté veko, koliesko,...../ , pretože vieme, v akej kvalite je ich dostať kúpiť. Prosíme občanov Vašich miest a obcí, ktorí majú zakúpené vlastné nádoby, aby v deň vývozu separátov vyložili pred svoje odberné miesto len vrece – nie nádobu. Separáty uložené v nádobe im nebudú odoberané, nakoľko s príslušnými OZV spoločnosťami máme zazmluvnený len vrecový systém - odber a predídeme tak k hore uvedeným situáciám“. Ďakujeme za porozumenie. Marius Pedersen, a.s.


Slovak lines - pripomienky k celoštátnym CP

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018, si Vás Slovak Lines dovoľuje informovať o možnosti zaslať požiadavky, pripomienky do 18.8.2017.


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - VÚC 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča


Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko požiarov!!!

Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.


Informácie o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

Ministerstvo Životného prostredia SR informuje o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni. Prosím prečítajte si priloženú informáciu, kde je viac podrobnejších informácií.


Informácia (aktualizácia k 20.04.2017) ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu (OP), t.j. vybavenie nového OP

K dnešnému dňu (20.04.2017) máme v našej (ale aj v celoslovenskom REGOPe) evidencii zmenené adresy pre všetkých občanov s trvalým pobytom od súpisného čísla 1 po 1366 a potom od súp.čísla,1369-76,1378-1557, 1559-1565, 1567-1629,1631-1689, 1696, 1701-1709,1711-1719, a vyššie čísla , t.j. občan, ktorý má TP na týchto číslach , potrebuje mať už úplnú a teda správnu adresu v OP(podľa registra SR), napr. na právne úkony a pod. , môže už ísť s platným OP na OR PZ Senec (v Senci bezplatne bez potvrdenia obce vymenia OP) alebo Klientske centrum v Bratislave, resp. na ktorékoľvek oddelenie PZ SR, kde vydávajú OP (od 10.10.2016 sa nerozlišuje ani druh OP), kde treba povedať, že ide o zmenu v rámci prečíslovania obce – domov, títo k „ bezplatnosti“ požadujú ešte potvrdenie od obce o tom, že k takejto „zmene adresy“ došlo ,- toto vydáme na požiadanie tiež bezplatne . (Ešte stále niekoľkí vlastníci domov ,napr. pre súpisné čísla 1558, 1367-8, 1377,.... nepodali žiadosti o vydanie orient. čísla k budove/vchodu, čo zdržuje ukončenie registračných prác a následne aj vydávanie orient. čísiel.) Tí občania s TP, ktorí si v rámci obce zmenili pobyt a chcú sa prihlásiť na novú adresu k TP, nech sa čo najskôr prihlásia u nás- evidencii obyvateľstva s predložením nového LV na právne úkony (resp. Rozhodnutia katastra Senec - originál)k tejto nehnuteľnosti so súpisným číslom a OP.


Web stránka projektu D4R7 spustená

Web stránka projektu D4R7 je už dostupná online. Stránka bude poskytovať aktuálne informácie o priebehu stavby podľa konkretných sekcií výstavby a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Spoločnosť D4R7 sa zúčastní Profesia Days 2017, 1.-2.marca 2017 v Incheba Expo Aréna v Bratislave.


Informácie určené pre potenciálnych subdodávateľov projektu D4, R7 - začiatok stavebných prác sa blíži

Začiatok stavebných prác D4R7 sa blíži! Aktuálne je ponuka spolupráce otvorená pre malé a stredné podniky, etablované veľké spoločnosti i živnostníkov v segmentoch uvedených v prílohe. Využite priamy kontakt: procurement@d4r7.com


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. Viac informácií v prílohe.


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka. Viac informácií v prílohe.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ


    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!


    Plán zasadnutí OZ na rok 2017

    Kalendár podujatí 2017

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA