VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Pozvánka na VII. OZ Obce Rovinka

dňa 14. 12.2016 (streda) o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Rovinke.


Oznam o zbere starého nábytku na zbernom dvore v termíne 12.12. až 17.12.2016.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční v rámci jesenného upratovania zber veľkoobjemového domového odpadu – starého nábytku ako sú demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy, čalúnený nábytok, matrace a koberce v termíne od pondelka 12.12.2016 do soboty 17.12.2016 na našom Zbernom dvore v pondelok až piatok v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.


Železničné priecestie na Slovnaftskej ulici bude uzatvorené, premávka povedie obchádzkovou trasou

• železničné priecestie bude uzatvorené od soboty 3.12.2016 do stredy 7.12.2016

• v tomto čase sa vykoná oprava priecestia z dôvodu zlého technického stavu

• obojstranná premávka povedie obchádzkovou trasou cez susediace náhradné priecestie

Pre vodičov by uzatvorenie priecestia nemalo znamenať zásadné zdržanie pri ceste z alebo do Bratislavy.


Mimoriadna informácia o činnostiach v areáli rafinérie Slovnaft

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5. decembra 2016 sa začne záverečná fáza opravy kotla K3 v teplárni, ktorú v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prevádzkuje spoločnosť CM European Power Slovakia, s.r.o. V záverečnej fáze opravy najskôr prebehne chemické čistenie – vyvárka kotla spojená s vyparovaním potrubí. Vyparovanie bude sprevádzať vyššia hladina hluku, ktorú spôsobuje vypúšťaná para. Počas vyvárky a prefukovania potrubí nepredpokladáme výrazne zvýšenú hladinu hluku, ktorá by mala vplyv na pohodlie obyvateľov. Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.


Mimoriadna informácia o činnosti v rafinérii

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s., pre technické príčiny nezrealizovala v závere novembra nábeh Etylénovej jednotky, ktorá bola odstavená v rámci plánovaných jesenných odstávok. Opätovný nábeh výrobnej jednotky je naplánovaný od 6. decembra 2016. Tieto činnosti bude od utorka 6. decembra do piatka 9. decembra 2016 sprevádzať spaľovanie uhľovodíkov na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a prípadného zápachu. Ide o štandardný a bezpečný proces súvisiaci s nábehom výrobného zariadenia. Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.


Pozvánka na adventné popoludnie

Obec Rovinka srdečne pozýva malých aj veľkých na adventné popoludnie, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2016 od 15:00 za Obecným úradom v Rovinke. Prídu aj Mikuláš, Anjel a Čert, ktorý rozdajú deťom sladkosti. Viac o podujatí v prílohe.


Ponuka nehnuteľnosti na prenájom

Obec Rovinka zverejňuje svoj zámer prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Rovinka: - Nebytové priestory určené vhodné na kancelárske priestory objekte „Kultúrny dom“, so súp.č. 76, postavená na parc.č. 4 zapísaná na LV 364, k.ú. Rovinka o celkovej rozlohe 44,08 m2, za nájomné minimálne 40,- Eur/m2/rok, plus energie. Žiadosti spolu s podnikateľským zámerom môžu záujemcovia predkladať na Obecnom úrade do termínu 02.12.2016.


Informácia (aktualizácia k 16.11.2016) ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu (OP), t.j. vybavenie nového OP

Dôležité upozornenie: K dnešnému dňu (16.11.2016) máme v našej (ale aj v celoslovenskom REGOPe) evidencii zmenené adresy pre všetkých občanov s trvalým pobytom od súpisného čísla 1 po 1356 a potom súp.čísla 1358-1365,1370-4,1378-1410, 1420, 1423-1464, 1468-1509,1511-13,1518, 1520-1545,1547, 1551-7, 1559-1565, 1567- 1579, 1582-1612, 1616,1621-4, 1635-7, 1647-1665, 1667,1674-6, 1679-1682, 1696, 1700,1707-9,1711-1719, a vyššie čísla, t. j. občan, ktorý má TP na týchto číslach a z nejakého dôvodu (napr. na právne úkony, pas a iné) potrebuje mať už teraz úplnú a teda správnu adresu v OP (podľa registra SR), môže ísť s platným OP na OR PZ Senec alebo Klientske centrum v Bratislave, resp. na hociktoré oddelenie PZ, kde vydávajú OP (od 10.10.2016 sa nerozlišuje druh OP), kde treba povedať, že ide o zmenu v rámci prečíslovania obce – domov. Tento úkon nepodlieha poplatku, preto to treba zdôrazniť. Tí občania s TP, ktorí si v rámci obce zmenili miesto pobytu a chcú sa prihlásiť už na túto novú adresu k TP, nech čo najskôr túto skutočnosť nahlásia na našej evidencii obyvateľstva s predložením nového Listu vlastníctva na právne úkony k tejto nehnuteľnosti so súpisným číslom a OP.(Poznámka: Postupne budeme oznamovať, ktorým súpisným číslam (od 1356, ktoré nie sú uvedené) už bola v registri doplnená adresa. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.)


Ponuka práce - Kaufland

Spoločnosť Kaufland hľadá uchádzačov na pracovné pozície - Administratívny pracovník - Scanning (m/ž), alebo Pracovník pokladní (m/ž). Viac informácií v prílohe.


Pozvánka pre kreatívnych domácich autorov handmade výrobkov

Pozývame kreatívnych domácich autorov handmade výrobkov (hračiek, dekorácií, mydielok, sviečok, šperkov, ale aj medovníčkov a koláčikov) na „Adventný trh“, ktorý bude súčasťou „Adventného popoludnia“ dňa 10.decembra 2016 od 15-ej hod. za obecným úradom. Kontakt: Marta Kelemenová, 0907 201 423, kulturakrovinka@gmail.com


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat

Žiadosť o súčinnosť - infekčná anémia koní

Zoznam registrovaných chovateľov koní


Upozornenie vývozcu odpadov Marius Pedersen

vývozca komunálneho odpadu firma MARIUS PEDERSEN, a.s. sa na nás obrátila so žiadosťou, ktorú si dovoľujeme touto cestou Vám oznámiť. V deň vývozu komunálneho odpadu a v deň vývozu papiera a plastov (podľa harmonogramu stanoveného vývozcom) je bezpodmienečne nutné zabezpečiť od skorého rána, aby parkujúce vozidlá pri rodinných domoch a vozidlá stavebných firiem, nezamedzovali prejazdu smetiarskych áut v ulici.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA