Oficálna stránka obce

Aktuality AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Aktuality

Zoznam dlžníkov na daniach a poplatkoch k 31.12.2017

Obec Rovinka v súlade s § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene...

20. februára 2018

Viac info

Aktuality

Odpočet vodomerov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že od 12. do 26. februára 2018 bude poverený pracovník vykonávať odpočet...

12. februára 2018

Viac info

Aktuality

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Agentúra Salvus poskytuje domáce ošetrovateľstvo zdravotníckym personálom hradené poisťovňou. Viac informácií získate na...

12. februára 2018

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 7. februára 2018 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční II. zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Pozvánka na OZ...

5. februára 2018

Viac info

Aktuality

Platba poplatku za komunálny odpad

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí bez vyrubenia do 31. marca príslušného roka. Ročný poplatok za...

2. februára 2018

Viac info

Aktuality

Testovanie pamäte a iných poznávacích funkcií

Spoločnosť Centrum MEMORY, n.o. a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúkajú...

2. februára 2018

Viac info

Aktuality

Nové voľby starostu obce – výsledky

Dňa 27. januára 2018 sa v čase od 8.00 do 20.00 hod. uskutočnili nové voľby starostu obce Rovinka. Obec Rovinka predstavovala 1...

30. januára 2018

Viac info

AktualityPodujatia

11. reprezentačný ples obce

Dňa 10. februára 2018 o 19.00 hod. sa v sále Kultúrneho domu v Rovinke uskutoční 11. reprezentačný ples obce. Vstupné je 35 €....

28. januára 2018

Viac info

Aktuality

Tutti Bambini a Morris opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že v prevádzky v objekte Centrum obce – Tutti Bambini a Reštaurácia & Bar Morris sú po odstránení...

26. januára 2018

Viac info

Aktuality

Oznámenie o zápise do základnej školy

Oznamujeme Vám, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019 sa na našej základnej škole...

24. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zmena ordinačných hodín lekára pre dospelých

Oznamujem Vám, že ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, ktorú prevádzkuje spoločnosť OBGYN s.r.o., rozšírila...

24. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zatvorené prevádzky Tutti Bambini a Morris

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy (havarijný stav) na teplovodnom potrubí v objekte Centrum obce, budú dňa 24....

23. januára 2018

Viac info

Aktuality

Nové voľby starostu obce

Nové voľby starostu obce sa uskutočnia 27. januára 2018 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. Obec Rovinka má zriadený 1 volebný obvod...

22. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 17. januára 2018 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční I. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. ...

12. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zmena odovzdávania orientačných čísel

Z dôvodu konania volieb starostu obce sa posúvajú termíny odovzdávania tabuliek s orientačnými číslami. Zmena termínu sa týka...

12. januára 2018

Viac info

Aktuality

Výzva na orez stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva...

10. januára 2018

Viac info

AktualityPodujatia

Predstavenia pre deti v roku 2018

Dom kultúry Rovinka Vás pozýva na 9. ročník detských predstavení, ktoré sa uskutočnia v Kultúrnom dome Rovinka v termínoch od...

10. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zber vianočných stromčekov

Vianočné stromčeky je možné odovzdať na zbernom dvore kedykoľvek v čase otváracích hodín alebo k 1 100 l kontajnerom...

4. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zatvorený zberný dvor – 06.01.2018

Dňa 06. januára 2018, t. j. v sobotu, bude zberný dvor z dôvodu dňa pracovného pokoja zatvorený. Ďakujeme za pochopenie....

4. januára 2018

Viac info

Aktuality

Obecný kalendár – zmena termínu dodania

Oznamujeme Vám, že obecný kalendár pre rok 2018 obecný kalendár, ktorý obsahuje informácie o vývoze odpadu a pripravovaných...

3. januára 2018

Viac info

AktualityPodujatia

Divadelné predstavenia pre deti

V roku 2018 obec opäť pripravila cyklus divadelných predstavení pre deti. Prvé predstavenie sa uskutoční už 14. januára 2018...

28. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Termíny zberu odpadu pre rok 2018

Prinášame Vám termíny zberu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2018. Termíny zberu odpadu – 2018...

28. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Obecný kalendár

Obec Rovinka vydala pre rok 2018 obecný kalendár, ktorý obsahuje informácie o vývoze odpadu a pripravovaných...

22. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zatvorený zberný dvor

Dňa 26. decembra 2017, t. j.  v utorok, bude zberný dvor zatvorený....

21. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas Vianoc

Z dôvodu sviatkov a po dohode s firmou Marius Pedersen, a.s. Vám oznamujeme zmeny vývozov zmesového komunálneho odpadu...

20. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Nové VZN obce Rovinka

Dňa 13. decembra 2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rovinka na svojom zasadnutí 5 všeobecne záväzných nariadení (VZN)...

17. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Úradné hodiny obecného úradu počas Vianoc

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude v dňoch 27. decembra 2017 až 02. januára 2018 obecný úrad zatvorený. ...

14. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 22.12.2017

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 22. 12. 2017 v čase od 8:00 do 11:30 bez dodávky elektriny...

14. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 13. decembra 2017 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na OZ dňa...

12. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zvýšená hlučnosť na Železničnej ulici

Vážení spoluobčania, v dňoch 15. a 16. 12. 2017 sa budú vykonávať na zbernom dvore na Železničnej ulici stavebné...

12. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Voľby starostu obce

Miestna volebná komisia v Rovinke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení...

9. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Celoštátne zmeny cestovných poriadkov

V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018, ktoré budú od 10.12.2017 Vám v prílohe...

8. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 18.12.2017

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 18.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30 bez dodávky elektriny...

7. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Dopravné obmedzenia v okolí Rovinky

V súvislosti s plánovanou výstavbou Obchvatu Bratislavy D4R7, budú od decembra 2017 v platnosti dopravné obmedzenia, ktoré...

4. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Čistenie a kontrola komínov a dymovodov

Spoločnosť AA Správa, s.r.o. ponúka čistenie a kontrolu komínov a dymovodov a ďalšie služby v termínoch 11. a 12. decembra...

4. decembra 2017

Viac info

AktualityPodujatia

Adventné popoludnie a príde aj Mikuláš

Dňa 9. decembra 2017 od 15.00 hod. sa za obecným úradom uskutoční Adventné popoludnie. Pre deti je pripravené divadelné...

3. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Upozornenie na zvýšenú hlučnosť

Dňa 25. 11. 2017 od 7.00 do 21.00 bude z dôvodu opravy poruchy na elektrickom napájaní v objekte Slovenskej sporiteľne, a.s. na...

22. novembra 2017

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 22. novembra 2017 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na OZ...

15. novembra 2017

Viac info

AktualityPodujatia

Vianočné podujatia v Rovinke

Obec Rovinka pripravuje na december tieto vianočné podujatia: 9. december – Adventné popoludnie a príde aj Mikuláš (za obecným...

13. novembra 2017

Viac info

Aktuality

Zmeny v prevádzke zberného dvora

Upozorňujeme občanov, že v termíne od 1.11.2017 do 31.03.2018 budú otváracie hodiny zberného dvora v Rovinke zmenené...

29. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľba starostu

Predseda Národnej rady SR vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na 27. januára 2018. V obci...

29. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 25. októbra 2017 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na OZ dňa...

23. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 03.11.2017

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 03.11.2017 v čase od 8:00 do 15:30 bez dodávky elektriny...

18. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Dočasné uzavretie detskej ambulancie v Rovinke

MUDr. Franiak oznamuje, že detská ambulancia v Rovinke, bude v dňoch 16.10. – 19.10.2017 z technických príčin zatvorená....

16. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Umiestnenie nádob na odpad v deň vývozu

Na základe zmluvných podmienok so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu, dovoľujeme si...

12. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Vykurovacia sezóna začala

Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov, ktorý vzniká vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od palivových...

8. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Jablkové hodovanie

Dňa 7. októbra 2017 od 10.00 do 15.00 h sa v sklade a sadoch spoločnosti DOBRÉ JABLKÁ – Boni Fructi spol. s r.o. uskutoční...

5. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Preventívna celoplošná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vyzýva všetky subjekty a občanov Bratislavského samosprávneho...

4. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Voľby do VÚC – zoznam kandidátov

Prinášame Vám zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a zoznam zaregistrovaných...

4. októbra 2017

Viac info

AktualityPodujatia

Rovinčanská kvapka krvi 2017

Obec Rovinka v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Rovinka a s Národnou transfúznou...

3. októbra 2017

Viac info

Zobraziť viac

Úradné hodiny

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8:00 – 16:00 12:00 – 13:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 17:00 12:00 – 13:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 12:00
* Stavebný úrad nemá
v piatok stránkový deň!

Odber noviniek