VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Oznámenie o odstraňovaní poruchy

Slovenská sporiteľňa, a. s. zaznamenala v objekte Rovinka, Železničná 323 vážnu poruchu na elektrickom napájaní objektu. Poruchu bude nutné odstraňovať približne 24 hodín, vrátane noci zo soboty na nedeľu (27.5. - 28.5.2017). Poruchu nie je možné odstrániť bez chodu motorgenerátora v nočných hodinách. Všetkým dotknutým obyvateľom sa za zvýšenú hlučnosť v nočných a ranných hodinách v nedeľu ospravedlňujeme.


Zmena organizácie dopravy

Vážení občania, dňa 3.06.2017 (sobota) od 09:00 hod. do 15:00 hod. v súvislosti s podujatím triatlonových pretekov The Championship 2017 v úseku Šamorín - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo a späť bude vylúčená prímestská autobusová doprava a nebudú vedené v tomto úseku spoje prevádzkované dopravnou spoločnosťou Slovak Lines, a.s.: Smer Šamorín – Gabčíkovo, Smer Gabčíkovo - Šamorín


Oznam o výluje REGIO JET

Vážení cestujúci, z dôvodu údržby železničnej trate obmedzí manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – jazdu vybraných vlakov spoločnosti RegioJet v SOBOTU 27.5.. Z tohto dôvodu budú vybrané vlaky vedené odklonom. Viac informácií v prílohe


Oznam - Očkovanie psov proti besnote

MVDr. Závodský oznamuje že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 10.06.2017, v čase od 09.00 – do 12.00 hod.,za Obecným úradom pri Platane a parkovisku za reštauráciou Morris. Treba si so sebou priniesť očkovací preukaz psa, ak ho má už vydaný.


Oznámenie o vzdaní sa funkcie starostu obce

Starosta obce Rovinka, JUDr. Milan Bombala sa vzdáva funkcie starostu obce Rovinka ku dňu 30.6.2017 z vážnych zdravotných dôvodov. V priloženej prílohe viac informácií a poďakovanie.


Informácia (aktualizácia k 20.04.2017) ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu (OP), t.j. vybavenie nového OP

K dnešnému dňu (20.04.2017) máme v našej (ale aj v celoslovenskom REGOPe) evidencii zmenené adresy pre všetkých občanov s trvalým pobytom od súpisného čísla 1 po 1366 a potom od súp.čísla,1369-76,1378-1557, 1559-1565, 1567-1629,1631-1689, 1696, 1701-1709,1711-1719, a vyššie čísla , t.j. občan, ktorý má TP na týchto číslach , potrebuje mať už úplnú a teda správnu adresu v OP(podľa registra SR), napr. na právne úkony a pod. , môže už ísť s platným OP na OR PZ Senec (v Senci bezplatne bez potvrdenia obce vymenia OP) alebo Klientske centrum v Bratislave, resp. na ktorékoľvek oddelenie PZ SR, kde vydávajú OP (od 10.10.2016 sa nerozlišuje ani druh OP), kde treba povedať, že ide o zmenu v rámci prečíslovania obce – domov, títo k „ bezplatnosti“ požadujú ešte potvrdenie od obce o tom, že k takejto „zmene adresy“ došlo ,- toto vydáme na požiadanie tiež bezplatne . (Ešte stále niekoľkí vlastníci domov ,napr. pre súpisné čísla 1558, 1367-8, 1377,.... nepodali žiadosti o vydanie orient. čísla k budove/vchodu, čo zdržuje ukončenie registračných prác a následne aj vydávanie orient. čísiel.) Tí občania s TP, ktorí si v rámci obce zmenili pobyt a chcú sa prihlásiť na novú adresu k TP, nech sa čo najskôr prihlásia u nás- evidencii obyvateľstva s predložením nového LV na právne úkony (resp. Rozhodnutia katastra Senec - originál)k tejto nehnuteľnosti so súpisným číslom a OP.


Štatistický úrad SR - Zisťovanie IKT

Zisťovanie využívania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov sa uskutoční od 20.4.2017 do 31.5.2017. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať osobitným poverením. Zistené informácie budú chránené.


Oznam o činnosti v rafinérii Slovnaft - marec

V mesiaci marec sa v rafinérii Slovnaft začína príprava, ako aj samotná realizácia plánovaných generálnych revízií výrobných jednotiek. Tieto činnosti môže sprevádzať zvýšená hladina hluku a zvýšená hladina zápachu. Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.

Meranie hluku - február


Výzva na celoplošnú deratizáciu - jar 2017

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2017. Opatrenia súvisiace s deratizáciou vykonávajú všetky FO a PO.


Jarné obdobie a lesné požiare

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!


Web stránka projektu D4R7 spustená

Web stránka projektu D4R7 je už dostupná online. Stránka bude poskytovať aktuálne informácie o priebehu stavby podľa konkretných sekcií výstavby a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Spoločnosť D4R7 sa zúčastní Profesia Days 2017, 1.-2.marca 2017 v Incheba Expo Aréna v Bratislave.


Stanovisko ZSE k výpadkom elektriny

Stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s., k výpadkom elektriny v obci Rovinka, ulice Pivonková, Jazerná, Orgovánová, Narcisová


Informácie určené pre potenciálnych subdodávateľov projektu D4, R7 - začiatok stavebných prác sa blíži

Začiatok stavebných prác D4R7 sa blíži! Aktuálne je ponuka spolupráce otvorená pre malé a stredné podniky, etablované veľké spoločnosti i živnostníkov v segmentoch uvedených v prílohe. Využite priamy kontakt: procurement@d4r7.com


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. Viac informácií v prílohe.


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka. Viac informácií v prílohe.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ


    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!


    Plán zasadnutí OZ na rok 2017

    Kalendár podujatí 2017

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA