Oficálna stránka obce

Zvýšené nebezpečenstva vzniku požiaru

3. júla 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

dňom 3. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie

  •  
  •  

Last modified: 3. júla 2019