Oficálna stránka obce

Zoznam dlžníkov na daniach a poplatkoch k 31.12.2017

20. februára 2018

Obec Rovinka v súlade s § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu nedoplatkov k 31. 12. 2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

  • u právnickej osoby 1 600 €
  • u fyzickej osoby 160 €

Zároveň vyzývame aj tých daňových dlžníkov, ktorých dlžná suma k 31. 12. 2017 nepresiahla sumu 160,- EUR u fyzických osôb a 1 600,- EUR u právnických osôb k úhrade svojho daňového nedoplatku a tak predišli vymáhaniu v exekučnom konaní. O výške nedoplatku a spôsobe úhrady sa môžete informovať osobne na Obecnom úrade Rovinka v čase úradných hodín alebo na tel. č. 02/59 30 40 53.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12 2017

  •  
  •  
  •  

Last modified: 21. februára 2018