Oficálna stránka obce

Zmena v systéme triedeného zberu komunálneho odpadu

20. decembra 2022

Od 01.01.2023 sa v obci Rovinka zavádza spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov.

V praxi to znamená, že do žltých vriec na plasty, ktoré dostávajú rodinné domy, sa už môžu dávať aj tetrapaky a obaly z kovov, nie je nutné ich separovať samostatne a nosiť na kontajnerové stojiská. Vrecia musia byť žlté a akékoľvek priehľadné, vrecia cez ktoré sa nedá identifikovať obsah zberová spoločnosť neprevezme (napr. čierne nepriehľadné).

Obdobná situácia je pri bytových domoch, kde do 1 100 litrových žltých nádob na plasty je už možné dávať aj tetrapaky a obaly z kovov. Kontajnery budú označené aj novou popisnou nálepkou. Spoločné červené a oranžové 1 100 litrové nádoby na stojickách sa postupne zrušia a ostanú len žlté nádoby.

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 20. decembra 2022