Oficálna stránka obce

Zmena organizácie dopravy – ul. Družstevná, Hrádzna a okolie

17. novembra 2020

Upozorňujeme obyvateľov ulíc Hrádzna, Družstevná, Obilná, Pluhová, Pasienková, Jazdecká, Gazdovská, Úzka, Repková, že od 17. 11. 2020 dochádza k zmene zvislého a vodorovného dopravného značenia. V danej lokalite zvýšte opatrnosť.

   

Vjazdom z Okružnej ulice do lokality cez ulicu Hrádzna sa budete nachádzať v obytnej zóne. Z križovatiek je odstránené zvislé dopravné značenie. Všetky križovatky tak majú po novom rovnocenné cesty, takže platí pravidlo pravej ruky a vozidlá prichádzajúce sprava majú prednosť. Každá križovatka je navyše označená vodorovným dopravným značením – biele trojuholníky vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy s významom: značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde, ktoré upozorňuje na prednosť sprava a zvýšenú opatrnosť.

 

Základné pravidlá, ktoré platia v obytnej zóne sú:

 • chodci smú používať cestu v celej jej šírke, hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne,
 • vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť, ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo,
 • státie motorových vozidiel je zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,
 • chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu, to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Najvýznamnejšie zmeny v lokalite oproti predošlému stavu:

 • Hrádzna ulica už nie je hlavná a patrí do obytnej zóny:
  • vozidlo idúce po Hrádznej ulici (v smere na Dunajskú Lužnú) dáva prednosť na križovatkách s ulicami Družstevná a Obilná,
  • vozidlo idúce po Hrádznej ulici (v smere na Bratislavu) dáva prednosť na križovatkách s ulicami Repková a Družstevná.
 • Družstevná ulica už patrí do obytnej zóny:
  • vozidlo idúce po Družstevnej ulici (v smere od Hrádznej ulice ku hlavnej ceste) dáva prednosť na križovatkách s ulicami Pluhová, Pasienková, Jazdecká.
 • Gazdovská ulica už patrí do obytnej zóny:
  • vozidlo idúce po Gazdovskej ulici (v smere na Bratislavu) dáva prednosť na križovatkách s ulicami Gazdovská (bočná ulička) a Úzka.

Úprava dopravného značenia bola urobená s cieľom zvýšiť bezpečnosť cyklistov, chodcov a najmä detí, ktorí sa v danej lokalite pohybujú.

 •  
 •  

Last modified: 17. novembra 2020