Oficálna stránka obce

Zmena organizácie dopravy – ul. Lúčna, Súmračná, Veterná (časť priľahlá k Súmračnej), Nechtíková, Podbeľová, Rozmarínová, Levanduľová, Medovková

5. júna 2024

Upozorňujeme občanov, že na uliciach Lúčna, Súmračná, Veterná (časť priľahlá k Súmračnej), Nechtíková, Podbeľová, Rozmarínová, Levanduľová, Medovková došlo k zmene organizácie dopravy. Dané ulice boli zaradené do obytných zón. V zmysle § 59 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke platia nasledujúce pravidlá:

  • chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52 zákona, hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne,
  • vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť, ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo, v obytnej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,
  • chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu, to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Zároveň bolo na daných uliciach zrušené zvislé dopravné značenie a platí na križovatkách prednosť sprava, ktorá je vyznačená aj bielymi trojuholníkmi na vozovke.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 5. júna 2024