Oficálna stránka obce

Ženský spevácky súbor senioriek “Jabĺčko”

Zastupujúca vedúca súboru: p. Janka Kundláková
Telefón: 02/59304056

Kont. osoba: p. Marta Kelemenová
Telefón: 02/45985 193
E-mail: kulturakrovinka@gmail.com

Pôvodný súbor z roku 2000, po viacerých organizačných zmenách, zmenil v roku 2008 po príchode novej umeleckej vedúcej, i svoje zameranie. V súčasnosti je čisto vokálnym súborom, ktorý prevažne interpretuje náročný žáner ľudovej piesne – TRÁVNICE. Repertoár zahŕňa regióny celého Slovenska – ako je na príklad Myjavsko, Horehronie, Podpolanie, Detva, Liptov, Malá Fatra, Kysuce, Orava, Púchovská dolina, Selec, Štrba, Važec, Východná a ostatné rázovité obce a oblasti, kde sa nachádzajú tieto klenoty lúčnych spevov.

Súbor vystupuje pri rozmanitých miestnych podujatiach a slávnostiach v blízkom i vzdialenom okolí našej obce – napr. Deň matiek, Mesiac úcty k seniorom, Deň obce, výročné schôdze záhradkárov a -jednoty dôchodcov, otváranie výstav, zabíjačky, športové podujatia, uvítanie novorodencov, otvorenie nákupných stredísk, súkromné jubileá a pod. Zúčastňuje sa na folklórnych prehliadkach a súťažiach ľudovej piesne na rôznych úrovniach – miestnych, krajských, celoštátnych….

Súbor rád spieva a robí ľuďom radosť, a preto nebolo náhodou aj jeho spoločné vystúpenie s populárnou hudobnou skupinou VIDIEK na Dunajskom nábreží EUROVEA v Bratislave v kampani “Staroba sa nás dotýka“, ktorej súčasťou bola aj verejná zbierka „Lienka pomoci“. Túto akciu, ktorú organizovala nadácia SOCIA, súbor podporil i v nasledujúcom roku 2011 svojím vystúpením v bratislavskom AUPARKU. V tom istom roku súbor reprezentoval Bratislavský kraj na XII. ročníku Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov v Ružomberku. V septembri r. 2012 sme účinkovali v projekte Slovenského rozhlasu Rádio Regína „DVERE DOKORÁN“ živými vstupmi. V decembri 2012 sme časť nášho repertoáru vydali na CD nosiči s názvom „TRÁVNICE A POĽNÉ PIESNE“.

Z významnejších podujatí roku 2013 rozhodne patrí májová účasť na jubilejnom 20. ročníku podujatia „FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 2013“ v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Súbor účinkoval v troch vstupoch pri prezentácii a autogramiáde knihy „Život s piesňou“ – legendy slovenských ľudových piesní – pani Dariny Laščiakovej, ktorá na podujatí nie iba spomínala, ale aj spievala.

V rámci osláv 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, sa súbor zúčastnil 5. júla XVIII. ročníka „PREHLIADKY SPEVÁCKYCH ZBOROV“, usporiadanej Bratislavským samosprávnym krajom pod názvom „CYRILO – METODSKÉ DNI“ v kostole svätej Anny v Šenkviciach.

V júli 2013 súbor vystupoval na 51. ročníku JÁNOŠÍKOVÝCH DNÍ V TERCHOVEJ dvomi vystúpeniami, kde odspieval dve desiatky trávnic.

V máji 2014 súbor úspešne reprezentoval obec na IX. ročníku prehliadky speváckych súborov SENIORI SPIEVAJÚ v Dome kultúry v Pezinku a v júli toho roku aj na „Cyrilo-Metodejských dňoch“ – prehliadka speváckych súborov v Rímskokatolíckom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. V októbri vystúpil na podujatí Úcta k starším pre Jednotu dôchodcov v Kultúrnom dome v Dunajskej Lužnej – už za umeleckej pomoci MUDr. Sobolíkovej, nakoľko v novembri 2013 pre pracovné povinnosti odišla umelecká vedúca Ing. Petríková.

Rok 2015 bol pre súbor dosť neprajný. Zomreli  dve členky a neskôr odišli pre zdravotný stav aj niektoré ďalšie členky i vedúca súboru p. Stoláriková, preto súbor vystupoval len na kultúrnych podujatiach v obci.

V súčasnosti má súbor 8 členiek, ktoré by rady privítali „novú krv“ – rozšírili rady, ale hlavne prijali umeleckú vedúcu, ktorá by vedela spevácky potenciál našich žien podporiť a viesť k radosti a záujmu ľudí, ktorí majú radi folklór a ľudové piesne zvlášť.