Oficálna stránka obce

Zber vianočných stromčekov

3. januára 2022

Živé vianočné stromčeky je možné odovzdať na zbernom dvore počas otváracích hodín alebo ich je možné vyložiť ku 1 100 l kontajnerom na sklo rozmiestnených v obci, odkiaľ ich budú zbierať technický pracovníci. Stromčeky musia byť riadne odzdobené.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 3. januára 2022