Oficálna stránka obce

Zber vianočných stromčekov

3. januára 2020

Vianočné stromčeky je možné odovzdať kedykoľvek na zbernom dvore počas otváracích hodín alebo ich je možné vyložiť ku 1 100 l kontajnerom na sklo rozmiestneným v obci, odkiaľ ich budú zbierať technický pracovníci. Stromčeky musia byť riadne odzdobené.

  •  
  •  

Last modified: 3. januára 2020