Oficálna stránka obce

Zber nebezpečného odpadu

5. mája 2021

Na území obce Rovinka sa 12.05.2021. t. j. v stredu od 13.00 h do 18.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, farby, lepidlá… Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách. Odpady sa nebudú prelievať, musia byť nachystané v nádobách vhodných na prepravu, aby neprišlo k vyliatiu počas prepravy. Nie je možné zobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe!

  •  
  •  
  •  

Last modified: 5. mája 2021