Oficálna stránka obce

Zber nebezpečného odpadu

14. apríla 2023

Na území obce Rovinka sa 19.04.2023. t. j. v stredu od 13.00 h do 17.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, farby, lepidlá, pesticídy… Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách. Odpady sa nebudú prelievať, musia byť nachystané v nádobách vhodných na prepravu, aby neprišlo k vyliatiu počas prepravy.

Nie je možné zobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe!

  •  
  •  
  •  

Last modified: 14. apríla 2023