Oficálna stránka obce

Zber kuchynského odpadu

19. februára 2021

Obce majú od 01. 01. 2021 povinnosť zaviesť na svojom území zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. BRKO). Obec Rovinka uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Fidelity Trade s.r.o., ktorá už u nás zabezpečuje odber jedlých olejov a tukov zo zberného dvora. Na zber kuchynského odpadu budú slúžiť hnedé a zelené 120 l nádoby, ktoré sú uložené na stojiskách zberných nádob, hlavne pri bytovkách. Tieto nádoby môžu používať aj občania, ktorí bývajú v rodinných domoch. Aktuálne rozmiestnenie nádob nie je konečné a podľa potrieb sa bude upravovať a dopĺňať. Verejné nádoby na bioodpad nájdete aktuálne v týchto lokalitách:

 • kontajnerové stojisko Jazerná
 • kontajnerové stojiská Agátová
 • kontajnerové stojisko Okružná
 • kontajnerové stojisko Kvetná
 • kontajnerové stojisko Sadová
 • kontajnerové stojisko Školská
 • kontajnerové stojisko Farebná
 • kontajnerové stojisko Železničná (pri zbernom dvore)
 • kontajnerové stojisko Slnečnicová

Čo patrí do nádob na kuchynský odpad nájdete v infografike a na stránke zberovej spoločnosti fidelitytrade.sk.

 

 

 

 •  
 •  
 •  

Last modified: 19. februára 2021