Oficálna stránka obce

Zber kuchynského odpadu a oleja

1. júna 2021

Od 1. júna 2021 obec Rovinka mení zberovú spoločnosť na zber kuchynského odpadu a kuchynského oleja, čo so sebou prináša aj viacero kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien.

Zber kuchynského odpadu – zmeny od 1. júna 2021

 • kuchynský odpad sa bude zbierať do jednotných hnedých nádob, doteraz sa zbieral do kombinácie hnedých, zelených alebo hnedodzelených nádob,
 • do zbernej nádoby okrem doterajších položiek (zvyšky akéhokoľvek jedla, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, jogurty, syry, mliečne výrobky, kosti, mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje a tekutiny) možno vhadzovať aj staré potraviny v ich obaloch napr. jogurty, konzervy, džemy…,
 • pribudli nové zberné miesta – doteraz 24 miest, od 1. júna 29 miest, od 7. júna min. 33 miest,
 • okrem doterajších pribudli tieto zberné miesta:
  • stojisko pri bytovke Slnečnicová 2317
  • stojisko na križovatke ulíc Slnečnicová – Maková
  • stojisko na križovatke ulíc Dunajská – Hlavná (od 7.6.)
  • stojisko Okružná pri potravinách Kraj (od 7.6.)
  • stojisko na križovatke ulíc Vojenská – Zelená
  • stojisko na križovatke ulíc Vojenská – Bronzová
  • stojisko na križovatke ulíc Športová – Hlavná
  • stojisko na križovatke ulíc Orechová – Hlavná
  • stojisko na križovatke ulíc Záhradná – Slnečná

Informačný leták o zbere kuchynského odpadu

Zber kuchynského oleja v rodinných domoch – zmeny od 1. júna 2021

 • možnosť využiť zber oleja priamo spred domu (doteraz sa dal odovzdať v rámci obce len na zbernom dvore), stačí si na obecnom úrade vyzdvihnúť 3 l vedierko na zber oleja a v stanovený termín ho vyložiť pred dom, následne bude vymené za prázdne vedierko,
 • olej možno odovzdať v plastovej nádobe do oranžových nádob na olej umiestnených na stojiskách,
 • výmena vedierok s olejom bude prebiehať raz za 4 týždne,
 • vedierka treba vykladať až keď sú plné,
 • harmonogram vývozov pre rok 2021 je nasledovný:
  • 05. 07. 2021
  • 02. 08. 2021
  • 30. 08. 2021
  • 27. 09. 2021
  • 25. 10. 2021
  • 22. 11. 2021
  • 20. 12. 2021

Informačný leták o zbere kuchynského oleja – rodinné domy

Zber kuchynského oleja v bytovkách – zmeny od 1. júna 2021

 • olej možno odovzdať v plastovej nádobe do oranžových nádob na olej umiestnených na stojiskách (doteraz sa dal odovzdať v rámci obce len na zbernom dvore),
 • oranžové nádoby na olej sú uzmaknuté a olej do nich treba vkladať v plastových nádobách, nie ho tam vylievať,
 • zberné nádoby na olej sú na nasledovných miestach:
  • stojisko pri bytovke Platanová 2188
  • stojisko pri bytovke Hlavná 324
  • stojisko pri bytovke Slnečnicová 2317
  • stojisko Kvetná medzi bytovkami
  • stojisko pri bytovke Okružná 111
  • stojisko pri bytovke Železničná 521
  • stojisko pri zbernom dvore
  • stojisko pri bytovke Školská 342
  • stojisko pri bytovke Rovná 341
  • stojisko pri bytovke Farebná 889
  • stojisko pri bytovke Agátová 1710

Informačný leták o zbere kuchynského oleja – bytovky

Na základe požiadaviek občanov sa bude rozmiestnenie nádob dopĺňať a upravovať.

 •  
 •  
 •  

Last modified: 1. júna 2021