Oficálna stránka obce

Zatvorenie obecného úradu

25. novembra 2021

Obecný úrad Rovinka bude počas núdzového stavu, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, v období od 26. 11. 2021 do 09. 12. 2021 zatvorený. Do odvolania sú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu v čase od 8.00 hodiny do 12.00 hodiny v pondelok, stredu a piatok. Mimo týchto hodín je možné na doručenie pošty použiť schránku na budove obecného úradu. So zamestnancami je možné komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Žiadame občanov, aby podateľňu využívali len v prípadoch, ktoré neznesú odklad.

Referát vnútornej správy
(Ing. Ľubica Ozaniaková) tel. 02/59304057, e-mail: ozaniaková@obecrovinka.sk
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa overovanie nevykonáva.
Žiadosti o vydanie súpisného čísla aj s potrebnými prílohami je možné zaslať e-mailom. Konzultovať náležitosti ohľadne súpisných čísiel je možné telefonicky alebo e-mailom.

Referát majetku a daní
(Mgr. Janka Mitrová) tel. 02/59304053, 0917 217188 e-mail: mitrova@obecrovinka.sk

  • Daňové priznanie (čiastkové daňové priznanie) podávajte: vhodením do schránky na budove obecného úradu počas pracovných dní v čase od 08.00 do 15.00 h (prednostne), poštovou prepravou, alebo elektronickým podaním podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  • V daňovom priznaní nezabudnite uviesť svoj telefonický a e-mailový kontakt pre rýchlejšiu komunikáciu v prípade nezrovnalostí v daňovom priznaní.
  • Tlačivo k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty nájdete na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, alebo na stránke obce obecrovinka.sk/tlaciva/
  • Ak si spomedzi viacerých spoluvlastníkov k nehnuteľnosti určíte jedného zástupcu, ktorý podáva daňové priznanie za všetkých je potrebné vyplniť ešte prílohu dohody, ktoré nájdete na stránke obce Rovinka.
  • V prípade otázok, resp. pomocou s vypĺňaním tlačiva k dani z nehnuteľností prosím neváhajte kontaktovať pracovníka referátu miestnych daní v dňoch:
    • pondelok – štvrtok v čase 08.00 – 16.00, piatok v čase 08.00 – 12.00


Referát práce, miezd a sociálnych vecí
(Ing. Alžbeta Tináková) tel. 02/59304050 , e-mail: tinakova@obecrovinka.sk
V prípade potreby je nutné sa dohodnúť na uvedených kontaktoch.

Referát evidencie obyvateľstva, pokladňa
(Janka Kundláková ) tel. 02/59304056 , e-mail: kundlakova@obecrovinka.sk
Pokladňa bude do 09. 12. 2021 zatvorená. Neodkladnú platbu bude možné vykonať prevodom na účet obce. Pred prevodom je potrebné si e-mailom vyžiadať variabilný symbol k platbe. Prihlasovanie k trvalému pobytu sa do 09. 12. 2021 nevykonáva.

Referát odpadového hospodárstva
(Milan Hrajnoha) tel.02/59304058 , e-mail: hrajnoha@obecrovinka.sk
Prihlasovanie nových poplatníkov na vývoz KO, výmena nádob a platby treba dohodnúť na uvedených kontaktoch.

Stavebný úrad
Stavebný úrad v priestoroch kultúrneho domu bude do 09. 12. 2021 zatvorený. Všetky plánované konania sa do termínu 09. 12. 2021 odkladajú na neurčito. Neodkladnú  návštevu však odporúčame vopred dohodnúť na tel. č.: 0907 298 494, alebo e-mailom na:
sasinkova@obecrovinka.sk (Ing. Simonetta Sasinková)
fleischerova@obecrovinka.sk (Mgr. Margita Fleischerová)
kurucova@obecrovinka.sk (Ing. Mária Kurucová)

  •  
  •  
  •  

Last modified: 25. novembra 2021