Oficálna stránka obce

Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka + opatrenia – 21.04.2020

21. apríla 2020

V prílohách nájdete zápisnicu zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka, ktoré sa konalo 21. 04. 2020 a opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 21.04.2020

Opatrenie pre schôdze štátnych orgánov

Opatrenie pre nosenie rúšok

  •  
  •  

Last modified: 21. apríla 2020