Oficálna stránka obce

Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka + opatrenia – 20.05.2020

21. mája 2020

V prílohách nájdete zápisnicu zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka, ktoré sa konalo 20. 05. 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 20.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR – nosenie rúšok

Opatrenie ÚVZ SR – prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR – hromadné podujatia

  •  
  •  

Last modified: 21. mája 2020