Oficálna stránka obce

Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka + opatrenia – 13.05.2020

14. mája 2020

V prílohách nájdete zápisnicu zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka, ktoré sa konalo 13. 05. 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 13.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR – výnimky pre rehabilitačné a poradenské strediská, školské stravovanie

Opatrenie ÚVZ SR – otváranie prevádzok v II. fáze

  •  
  •  

Last modified: 14. mája 2020