Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 30.03.2021

31. marca 2021

Dňa 30. 03. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s nasledujúcim bodmi:

  1. Prevádzka MŠ , ZŠ v Rovinke od 7.4.2021 do 9.4.2021
  2. Detské ihriská

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 30.03.2021

POĎAKOVANIE

Obecný úrad v Rovinke chce touto cestou poďakovať:

– firme MERCI n.o., Komenského 1965/12, Trebišov, zastúpenú PhDr. Jánom Holoničom, PhD. za sponzorský dar, zakúpenie germicídneho žiariča a respirátorov FFP2 (4160 ks),

– firme HANES Global Supply Chain Slovakia a.s., A. Hlinku 40, Čadca za sponzorský dar 3000 ks tkaných textilných rúšok.

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 31. marca 2021