Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka

27. októbra 2020

Z dôvodu potvrdenia vírusu COVID-19 u zamestnanca obce na elokovanom pracovisku MŠ v priestoroch kultúrneho domu, Krízový štáb obce Rovinka na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ŠPU prijal tieto opatrenia:

A)
– prerušuje prevádzku elokovanej triedy MŠ v priestoroch kultúrneho domu dňom 23.10.2020 do odvolania
– všetci zamestnanci, ktorí prišli do styku s osobou potvrdenou na ochorenie COVID-19 ostávajú do odvolania v domácej karanténe   

B) Stavebný úrad v Rovinke – zamestnanci SÚ pracujúci v kultúrnom dome prechádzajú v dňoch 23. 10. 2020 a 26. 10. 2020 na prácu z domu.
e-mailové kontakty:

sasinkova@obecrovinka.sk (Ing. Simonetta Sasinková)
fleischerova@obecrovinka.sk (Mgr. Margita Fleischerová)
gunovska@obecrovinka.sk (Ing. Miroslava Guňovská)
kurucova@obecrovinka.sk (Ing. Mária Kurucová)

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 26.10.2020

  •  
  •  

Last modified: 27. októbra 2020