Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 25.02.2021

25. februára 2021

Dňa 25. 02. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s nasledujúcim bodmi:

  1. Uzatvorenie MŠ Rovinka

Z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID – 19 u viacerých detí navštevujúcich MŠ v Rovinke, na základe odporúčaní RUVZ Bratislava odboru epidemiológie, Krízový štáb obce Rovinka prijal tieto opatrenia:

 – prerušuje prevádzku celej  MŠ na Sadovej ulici a elokovanej triedy MŠ v kultúrnom dome v Rovinke dňom 26.02.2021 do 14.3.2021.

2. Detské ihriská

 Upozorňujeme občanov, že všetky detské ihriská v obci Rovinka ostávajú z dôvodu zlej epidemiologickej situácie naďalej pre verejnosť uzatvorené.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 25.02.2021

  •  
  •  
  •  

Last modified: 25. februára 2021