Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 24.02.2021

24. februára 2021

Dňa 22. 02. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s nasledujúcim bodom:

  1.  Uzatvorenie triedy MŠ – karanténa

Z dôvodu blízkeho kontaktu zamestnanca – učiteľky MŠ v Rovinke s osobou pozitívnou na COVID-19, Krízový štáb obce Rovinka na základe usmernení RUVZ BA prijal tieto opatrenia:

A) – prerušuje prevádzku dotknutej triedy v priestoroch MŠ na Sadovej ulici dňom 25.02.2021 do odvolania.
B) – do karantény prechádzajú učiteľky, ktoré zabezpečovali vyučovací proces v dotknutej triede.
C) – z dôvodu absencie učiteľov MŠ bude počnúc dňom 1.3.2021 do odvolania MŠ v Rovinke otvorená len pre deti predškolského veku a pre deti z kritickej infraštruktúry, deti zdravotníkov a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Upozorňujeme rodičov všetkých detí, ktoré budú navštevovať MŠ počas týždňa od 1.3. – 5.3.2021, povinnosť preukázania sa platným negatívnym testom na COVID-19 vykonaným dňom 26.2.2021 resp. testom vykonaným po 26.2.2021.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 24.02.2021

  •  
  •  
  •  

Last modified: 24. februára 2021