Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 22.02.2021

22. februára 2021

Dňa 22. 02. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s nasledujúcim bodom:

  1.  Uzatvorenie triedy MŠ – karanténa

Z dôvodu potvrdenia vírusu COVID-19 u rodiča dieťaťa navštevujúce MŠ na Sadovej ulici v Rovinke, Krízový štáb obce Rovinka na základe usmernení RUVZ BA prijal tieto opatrenia:

A) – prerušuje prevádzku dotknutej triedy v priestoroch MŠ na Sadovej ulici dňom 23. 02. 2021 do odvolania,

B) – do karantény prechádzajú aj učiteľky, ktoré zabezpečovali vyučovací proces v dotknutej triede.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 22.02.2021

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. februára 2021