Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 18.11.2020

18. novembra 2020

Dňa 18. 11. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s 1 bodom:

  • Prerušenie výučby tretieho ročníka ZŠ

Z dôvodu potvrdenia ochorenia vírusom COVID-19 u žiaka tretieho ročníka ZŠ v Rovinke, Krízový štáb obce Rovinka na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ŠPU prijal tieto opatrenia:

– prerušuje prevádzku vo všetkých triedach tretieho ročníka ZŠ dňom 18.11.2020 do 22.11.2020,
– všetci zamestnanci, (učitelia, vychovávatelia), ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovaným žiakom, prechádzajú do domácej karantény, do 22.11.2020,
– žiadame rodičov žiakov, ktorí ostali v karanténe, aby dôsledne sledovali ich zdravotný stav. V prípade podozrenia na ochorenie, zvýšená teplota a pod. , okamžite informovali riaditeľku ZŠ a svojho ošetrujúceho lekára.

V dňoch 19.11. až 20.11.2020 bude prebiehať dezinfekcia priestorov ZŠ.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 18.11.2020

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. novembra 2020