Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 10.12.2020

10. decembra 2020

Dňa 10. 12. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s 1 bodom:

  • Prerušenie dochádzky MŠ

Z dôvodu potvrdenia ochorenia vírusom COVID-19 u zamestnankyne školskej kuchyne v Rovinke, Krízový štáb obce Rovinka na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ŠPU prijal tieto opatrenia:

  • prerušuje prevádzku celej MŠ vrátane elokovanej triedy MŠ v kultúrnom dome dňom 11. 12. 2020 do 10. 01. 2021,
  • všetci zamestnanci, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou, prechádzajú do domácej karantény,
  • dňa 11. 12. 2020 nebude zabezpečená strava pre dôchodcov poberajúcich obedy zo školskej kuchyne

Dňa 16. 12. 2020 bude prebiehať dezinfekcia priestorov školskej kuchyne.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 10.12.2020

  •  
  •  
  •  

Last modified: 10. decembra 2020