Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 07.02.2021

7. februára 2021

Dňa 07. 02. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Krízové štábu obce Rovinka s nasledujúcimi bodmi:

  1. Stanovisko RÚVZ Bratislava k pandemickej situácii a otváraniu škôl
  2. Prevádzka MŠ, ZŠ v Rovinke
  3. Umelecká škola v ZŠ Rovinka, HA Daniel v KD
  4. Obecný úrad
  5. Zberný dvor v Rovinke
  6. Kultúrny dom a knižnica

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 07.02.2021

  •  
  •  
  •  

Last modified: 7. februára 2021