Oficálna stránka obce

Zápisnice okrskových volebných komisií obce Rovinka

1. októbra 2023

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje obec zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30.09.2023.

Zápisnica OVK_okrsok č. 1 Rovinka
Zápisnica OVK_okrsok č. 2 Rovinka
Zápisnica OVK_okrsok č. 3 Rovinka
Zápisnica OVK_okrsok č. 4 Rovinka

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. októbra 2023