Oficálna stránka obce

Zápis detí do 1. ročník ZŠ

30. marca 2020

Vážení rodičia budúcich prvákov,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID–19 sa Zápis do 1. ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou v čase od 15. 04. 2020 do 24. 04. 2020.

Elektronickú prihlášku a doklady potrebné k zápisu prosím vyplňte a zašlite na e-mailovú adresu riaditeľky školy: admin@zsrovinka.edu.sk

Doklady potrebné k zápisu nájdete na našej stránke www.zsrovinka.sk v časti Informácie/Pre rodičov/Zápis do 1. ročníka.

Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivá, môžete si ich vyzdvihnúť v Základnej škole dňa 15. 04. 2020 (streda) v čase medzi 9.00 – 10.00 hod.

Pokiaľ vypísané tlačivá nemáte možnosť poslať elektronicky, je nutné ich poslať poštou doporučene na adresu školy: Základná škola, Školská 266, 900 41 Rovinka najneskôr do 24. 04. 2020.

Vyplnené tlačivá elektronicky pošlite na adresu: admin@zsrovinka.edu.sk do 24. 04. 2020.

  •  
  •  

Last modified: 30. marca 2020