Oficálna stránka obce

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) v Rovinke aktívne pracuje už od roku 1968, kedy mala 24 členov.

Poslaním ZO SZZ je najmä organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia. Organizácia pre svojich členov usporadúva odborné prednášky o pestovaní a ochrane ovocných stromov, viniča a o pestovaní ďalších konzumných plodín a okrasných rastlín.

Organizuje rôzne tematické a poznávacie exkurzie, kultúrne a iné spoločenské podujatia. Tradične organizuje výstavu ovocia, zeleniny a kvetín. Tieto podujatia sú spoločenskými podujatiami pre celú obec.

Za dlhoročnú kvalitnú prácu bola organizácii v roku 2002 udelená Republikovým výborom SZZ „Pamätná listina za vynikajúcu prácu“ a v roku 2003 „Čestné uznanie za rozvoj záhradkárstva“.

V súčasnosti má 140 členov. Dňa 26. januára 2008 si členovia výročným zasadnutím a oslavou pripomenuli 40. výročie založenia.

Zloženie výboru Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rovinke po voľbách v roku 2009:

Predseda: Štefan Kudláč
Podpredseda: Vladimír Mikuš
Tajomníčka: Eva Zemanovičová

Členovia: Oľga Miklášová, Viera Kotrisová, Margita Matejčíková, Ladislav Kaiser, Miroslav Pytel, Dušan Pytel, Jozef Patyla, Ing. Vladimír Dudoň

Podujatia realizované v roku 2011:

február: výročná členská schôdza
marec: prednášky o pestovaní ovocia a zeleniny, praktické ukážky rezu ovocných stromov v záhradách členov – za účasti prof. Hričovského
apríl: brigáda pri príležitosti Dňa zeme
jún: posedenie pri guláši
júl: 3-dňový zájazd na Oravu
august: prednáška a praktické ukážky letného strihania kôstkovín v záhradách členov – za účasti prof. Hričovského
september: tradičná výstava ovocia, zeleniny a kvetov a poľovných trofejí
december: posedenie s jubilantmi