Oficálna stránka obce

WiFi4EU – verejné wifi pripojenie

15. júla 2020

Od 1. júla 2020 je v obci dostupné verejné wifi pripojenie, ktoré bolo zriadené v rámci projektu WiFi4EU a podporené sumou 15 000 €. Pripojenie je dostupné v kultúrnom dom, obecnom úrade a zdravotnom stredisku. Z vonkajších lokalít je pripojenie dostupné na námestí za obecným úradom, na autobusových zastávkach pri obecnom úrade a pri kostole, v priestore medzi „samoškou“ a kultúrnym domom, na parkovisku pri križovatke cyklotrasy s hrádzou, v areáli základnej školy a na detskom ihrisku vo futbalovom areáli. Pripojenie je bezplatné, voľne dostupné pre užívateľov, stačí sa len pripojiť.

  •  
  •  

Last modified: 15. júla 2020