Oficálna stránka obce

Výzva – poľovný revír DUNAJ

26. februára 2018

Poľovnícka spoločnosť O.S.N. Hunt v zmysle zmluvy „O užívaní poľovníckeho revíru DUNAJ“ vyzýva vlastníkov poľovníckych pozemkov, aby oznámili spoločnosti požadované údaje resp. sa prihlásili za účelom vyplatenia nájomného za pozemky za rok 2017. Viac informácií v prílohe.

Verejná výzva – Poľovnácka spoločnosť O.S.N. Hunt

  •  
  •  
  •  

Last modified: 27. februára 2018