Oficálna stránka obce

Výzva na orez stromov

10. januára 2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva na orez resp. výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.

Výzva na orez stromov

  •  
  •  
  •  

Last modified: 10. januára 2018