Oficálna stránka obce

Výzva na orez stromov a kríkov

23. marca 2023

Obec Rovinka vyzýva majiteľov nehnuteľností, aby orezali konáre stromov a kríkov, ktoré prerastajú ponad ploty a zužujú voľnú šírku chodníkov a ciest, majú nedostatočnú pochôdznu a prejazdnú výšku resp. prekrývajú dorpavné značenie. Termín na orez zelene je do 10. 04. 2023. Vhodnou údržbou svojej zelene zvýšite bezpečnosť na cestách a chodníkoch.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. marca 2023