Oficálna stránka obce

Výzva na orez stromov

14. novembra 2023

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom č. 251/2012 o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. 01. 2024. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.

Výzva na orez stromov – 2023

  •  
  •  
  •  

Last modified: 14. novembra 2023