Oficálna stránka obce

Výzva na orez stromov

17. novembra 2019

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom č. 251/2012 o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07. 01. 2020. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.

Výzva na orez stromov – ZSD

  •  
  •  

Last modified: 17. novembra 2019