Oficálna stránka obce

Vývoz odpadu a otvorenie zberného dvora počas vianočných sviatkov

18. decembra 2018

Počas vianočných sviatkov ostáva vývoz komunálneho a separovaného odpadu nezmenený t. j. 24.12. sa bude vyvážať komunálny odpad, 25.12. tetrapaky a 27.12. plasty. Rozpis vývozu odpadu pre rok 2019 bude zverejnený akonáhle bude doručený obci zo strany zberovej spoločnosti.

Zberný dvor bude zatvorený 25.12.2018 a 01.01.2019, ostatné dni bude otvorený bez zmeny.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 18. decembra 2018