Oficálna stránka obce

Vývoj projektov

Časová os

2017
25.05.2017

Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka – verejné obstarávanie

vyhlásenie verejného obstarávania

17.07.2017

Modernizácia verejného osvetlenia – verejné obstarávanie

vyhlásenie verejného obstarávania

31.10.2017

Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka – zmluva

podpis zmluvy s úspešným uchádzačom

2018
26.03.2018

Modernizácia verejného osvetlenia – zmluva

podpis zmluvy s úspešným uchádzačom

26.04.2018

Modernizácia verejného osvetlenia – začiatok prác

odovzdanie staveniska

22.08.2018

Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka – kolaudácia

nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia