Oficálna stránka obce

Novostavba telocvične

12. júna 2018

Popis

Predmetom projektu je vybudovanie telocvične so zázemím medzi starou a novou budovou školy, ktorá bude mať multifunkčné využitie. 

Cena

Predpokladaná cena diela: 1,2 mil. € s DPH 

Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

  1. projektová dokumentácia: 4/2016 – 3/2017
  2. stavebné povolenie: 7/2016 – 12/2017
  3. verejné obstarávanie: 1/2019 – 6/2019 (predpoklad)
  4. zmluva s úspešným uchádzačom: 6/2019 (predpoklad)
  5. začatie stavebných prác: 7/2019 (predpoklad)
  6. ukončenie stavebných prác: 7/2020 (predpoklad)

Vzhľadom na náročné financovanie stavby, bude o výstavbe novej telocvične rozhodovať až nové obecné zastupiteľstvo, ktoré vzíde z komunálnych volieb na konci roku 2018.

Fotodokumentácia

Novostavba telocvične

2016
marec

Projektová dokumentácia

V apríli 2016 bola spracovaná architektonická štúdia. Na jej základe bola zhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V marci 2017 bola dokončená realizačná projektová dokumentácia.

2017
júl

Stavebné povolenie

Dňa 11. 07. 2016 bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré bolo na stavbu vydané dňa 27. 12. 2016.

2018
august

Verejné obstarávanie

predpokladaný termín začatia prípravy verejného obstarávania Vyhlásenie verejného obstarávania sa predpokladá v januári 2019.

2019
jún

Zmluva s úspešným uchádzačom

predpokladaný termín podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom

júl

Začatie stavebných prác

predpokladaný termín začatia prác

2020
júl

Ukončenie stavebných prác

predpokladaný termín ukončenia prác

  •  
  •  
  •  

Last modified: 21. júna 2018