Oficálna stránka obce

Výstavba školskej jedálne

30. júna 2018

Popis
Predmetom projektu je vybudovanie novej školskej jedálne v školskom areáli pri základnej škole.

Cena

Predpokladaná cena diela: ? € s DPH

Zmluvná cena diela: zverejnená po podpise zmluvy

Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

  1. analýza, príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie: 05/2018 – 12/2018
  2. projektová dokumentácia: 1/2019 – 5/2019 (predpoklad)
  3. stavebné povolenie: 6/2019 – 12/2019 (predpoklad)
  4. verejné obstarávanie: 1/2020 – 6/2020 (predpoklad)
  5. zmluva s úspešným uchádzačom: 7/2020 (predpoklad)
  6. začatie stavebných prác: 8/2020 (predpoklad)
  7. ukončenia stavebných prác: 8/2021 (predpoklad)

Fotodokumentácia

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. júna 2018