Oficálna stránka obce

Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka

18. júla 2018

Popis

Predmetom projektu je vybudovanie novej budovy základnej školy. Budova je dvojpodlažná a nachádza sa v nej 12 tried, zborovňa, šatne a kabinety.

Cena

Predpokladaná cena diela: 1 165 614,73 € s DPH

Zmluvná cena diela: 1 383 840,74 € s DPH

Skutočná cena diela: 1 337 503,19 € s DPH

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

  1. projektová dokumentácia: 4/2016 – 3/2017
  2. stavebné povolenie: 7/2016 – 12/2017
  3. verejné obstarávanie: 5/2017 – 11/2017
  4. zmluva s úspešným uchádzačom: 10/2017
  5. začatie stavebných prác: 11/2017
  6. ukončenie stavebných prác: 5/2018
  7. kolaudácia: 8/2018

Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka

2016
apríl

Projektová dokumentácia

júl

Stavebné povolenie

Dňa ….. bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré bolo na stavbu vydané dňa ……

2017
máj

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 25. 05. 2017. Súťaž bola úspešne ukončená 08. 11. 2017.

október

Zmluva s úspešným uchádzačom

Dňa 31. 10. 2017 bola podpísaná Zmluva č. 01/10/2017/ZS Rovinka s úspešným uchádzačom firmou Fagus SK, s.r.o. Z dôvodu nevyhnutných zmien, ktoré sa vyskytli počas prác bol dňa 17. 05. 2018 podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/10/2017/ZS Rovinka.

2018
november

Začatie stavebných prác

Práce boli zahájené odovzdaním staveniska dňa ??. ??. 2017.

máj

Ukončenie stavebných prác

Stavebné práce boli ukončené preberacím konaním dňa 22. 05. 2018.  

august

Kolaudácia

Návrh na kolaudáciu stavby bol podaný dňa 25. 04. 2018. Stavba bola skolaudovaná až 22. 08. 2018, nakoľko pri zameraní stavby sa zistili nezrovnalosti vo výmerách pozemkov a niekoľko mesiacov trvalo odstránenie chyby katastrom.

Fotodokumentácia

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. augusta 2018