Oficálna stránka obce

Výnos a použitie poplatku za rozvoj

Výnos a použitie poplatku za rozvoj za rok 2021

Výnos632 990,67 €
Použitie472 512,61 €
z toho: 
Výstavba telocvične19 738,48 €
Výstavba tribúny32 090,64 €
Výstavba prístavby k ZŠ – jedáleň189 756,18 €
Rekonštrukcia Sadovej ulice56 553,41 €
Revitalizácia školského dvora174 373,90 €

Výnos a použitie poplatku za rozvoj za rok 2020

Výnos992 163,16 €
Použitie472 264,08 €
z toho: 
Výstavba telocvične60 923,08 €
Kúpa pozemkov pre školský areál364 901,00 €
Výstavba prístavby k ZŠ – jedáleň1 440,00 €

Výnos a použitie poplatku za rozvoj za rok 2019

Výnos643 792,10 €
Použitie0,00 €

Výnos a použitie poplatku za rozvoj za rok 2018

Výnos430 062,32 €
Použitie238 766,64 €
z toho: 
Výstavba modulovej ZŠ
238 766,64 €

Výnos a použitie poplatku za rozvoj za rok 2017

Výnos238 766,64 €
Použitie0,00 €