Oficálna stránka obce

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Rovinka

6. februára 2023

Obec Rovinka v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka č. 6/2023 zo dňa 01. 02. 2023 a v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Rovinka. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Rovinka

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 3. marca 2023