Oficálna stránka obce

Volebná kampaň – komunálne voľby

8. októbra 2018

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

Informácie k vedeniu volebnej kampane

V zmysle VZN č. 13/2013 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov má obec Rovinka k dispozícii 2 ks betónových valcov:

  • 1 pred rodinným domom na Hlavnej ulici č. 238,
  • 1 pred lekárňou pri zastávke SAD na Hlavnej ulici (oproti Obecnému úradu).

Každý kandidujúci subjekt, vzhľadom k množstvu kandidujúcich, môže na svoju volebnú kampaň využiť priestor o veľkosti A4 / betónový valec.

Okrem možnosti vylepiť plagáty, ponúka obec kandidátom na starostu a poslancov, možnosť zverejniť svoj volebný program aj na stránke obce www.obecrovinka.sk v časti Kandidáti vo voľbáchV danej sekcií má každý kandidát vyčlenený svoj priestor, kde môže umiestniť svoj volebný program či už priamo ako text, súbor vo formáte pdf alebo obrázok príp. kombináciu uvedených možností. Kandidáti, ktorí majú záujme o zverejnenie svojho programu, môžu podklady na zverejnenie zaslať na e-mail: web@obecrovinka.sk alebo ich priniesť priamo na Obecný úrad Rovinka.

Ukončenie volebnej kampane je 48 hodín pred začatím hlasovania (t. j. 8.11.2018 o 7:00).

  •  
  •  

Last modified: 8. októbra 2018