Oficálna stránka obce

Volebná kampaň – komunálne voľby 2022

18. októbra 2022

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

Informácie k vedeniu volebnej kampane

Na vylepovanie volebných plagátov má obec k dispozícií volebnú tabuľu, ktorá sa nachádza pred zdravotným strediskom pri autobusovej zastávke na Hlavnej ulici (oproti kultúrnemu domu). Každý kandidát, vzhľadom k množstvu kandidujúcich, môže na svoju volebnú kampaň využiť priestor o veľkosti A4.

Okrem možnosti vylepiť plagáty, ponúka obec kandidátom na starostu a poslancov, možnosť zverejniť svoj volebný program aj na stránke obce www.obecrovinka.sk v časti Kandidáti vo voľbáchV danej sekcií má každý kandidát vyčlenený svoj priestor, kde môže umiestniť svoj volebný program či už priamo ako text, súbor vo formáte pdf alebo obrázok príp. kombináciu uvedených možností. Kandidáti, ktorí majú záujme o zverejnenie svojho programu, môžu podklady na zverejnenie zaslať na e-mail: web@obecrovinka.sk alebo ich priniesť priamo na Obecný úrad Rovinka.

Ukončenie volebnej kampane je 48 hodín pred začatím hlasovania (t. j. polnoc z 26. na 27. októbra 2022).

  •  
  •  
  •  

Last modified: 18. októbra 2022