Oficálna stránka obce

Voľby starostu obce

9. decembra 2017

Miestna volebná komisia v Rovinke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Milan Kubeš, 47 ročný, inštruktor, Rovinka, Okružná 467/22, nezávislý kandidát

Vyhlásenie kandidatúry – voľby starostu obce

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. januára 2018