Oficálna stránka obce

Voľby prezidenta SR 2024

2. februára 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024. Ďalšie informácie o voľbách nájdete v prílohách:

Informácia pre voliča, informácia k vydávaniu hlasovacích preukazov
Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností
Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
E-mailová adresa na doručenie

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. februára 2024