Oficálna stránka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

19. januára 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. januára 2024