Oficálna stránka obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí – rozdelenie do okrskov

25. októbra 2018

10. november 2018: od 07:00 do 22:00

V obci Rovinka sa volí: starosta a 11 poslancov v 3 volebných okrskoch:

1 . okrsok: volebná miestnosť – zasadačka Obecného úradu, Hlavná 350

tu hlasujú občania s trvalým pobytom na ulici:

Hlavná, Okružná, Školská, Vojenská, Rovinka s a bez súpisného čísla

 

2. okrsok: volebná miestnosť – Obecná knižnica, Hlavná 76

tu hlasujú občania s trvalým pobytom na ulici:

Agátová, Astrová, Belasá, Brezová, Bronzová, Čerešňová, Dúhová, Dunajská, Farebná, Jabloňová, Krajná, Krásna, Kvetná, Lúčna, Medená, Orechová, Poľná, Rovná, Slivková, Športová, Úzka, Višňová, Zelená

 

3. okrsok: volebná miestnosť – prízemie Kultúrneho domu – fitnes sála – Hlavná 76

tu hlasujú občania s trvalým pobytom na ulici:

Družstevná, Gazdovská, Hrádzna, Jarná, Jasná, Jazdecká, Jazerná, Krátka, Lekárenská, Majerská, Narcisová, Nová Obilná, Orgovánová, Pasienková, Pivonková, Pluhová, Potočná, Púpavová, Repková, Riečna, Sadová, Slnečná, Súmračná, Veterná, Za hrádzou, Záhradná, Železničná

  •  
  •  
  •  

Last modified: 25. októbra 2018