Oficálna stránka obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

15. júla 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  •  
  •  
  •  

Last modified: 20. júla 2022