Oficálna stránka obce

Voľby do orgánov samosprávy obce Rovinka – oznámenie o počte obyvateľov

8. augusta 2018

Informácia pre nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce

Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia 10. novembra 2018 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Obec Rovinka v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb mala obec Rovinka 4 184 obyvateľov.

  •  
  •  

Last modified: 7. augusta 2018